Kuido

Biba na Encelia

Na Encelia e mucha ta biba huntu ku otro muchanan ku no por keda na nan mes kas pa un tempu. Nos ta biba, kome i hunga huntu. Dor di biba huntu den grupo, e mucha por siña abilidatnan sosial. E mucha ta siña mas di su mes ora e ta den kontakto ku otro muchanan. Gruponan chikitu ta hasi posibel pa guia i coach e mucha na un manera strukturá.

Aktividatnan
Na Encelia nos ta kome huntu na tempu. E muchanan ta enbolbí den trabounan di kas manera laba tayo i rùim òp. Banda di esei tin tempu pa relahamentu, entre otro deporte, hunga i lesa.

Skol
Si ta posibel e mucha ta sigui bai su propio skol. Encelia ta mantené kontakto ku skol pa haña sa kon e komportashon di e mucha ta den klas, den kontakto ku su kompañeronan di klas i ku maestronan. Nos ta mantené e mayornan/persona ku ta kria e mucha na altura di e resultadonan di skol. Si ta nesesario e mucha ta haña yudansa ku tarea di kas òf lès èkstra.

Metanan
Den e periodo ku e mucha ta keda na Encelia, nos ta trata lo máksimo di kumpli ku e siguiente metanan:

  • Ta mehorá e bida diario. E mucha por (bolbe) gosa di weganan i kontakto sosial.
  • Ta mehorá e abilidatnan práktiko, komunikativo i sosial di e mucha.
  • Konfiansa den otronan ta krese.
  • Ta fortalesé e konfiansa den su mes, e outo-konsiensia i identidat. E imágen propio ta bira mas realístiko.
  • Ta mehorá e maneho di su emoshonnan, temperamentu i karakter.
  • Ta mehorá e relashon entre yu i mayor(nan)/persona ku ta kri’é i e relashon entre mucha i skol.

Mas den e rúbrika aki

Nederlands

Papiamentu